Introduktion til Minestryger

Tom Minestryger-plade

Du kigger på den gådefulde plade fuld af små firkanter og tal, og du spekulerer: hvad går dette spil ud på? Hvad skal jeg gøre? Hvordan spiller man? Denne artikel besvarer disse spørgsmål og forklarer alt ned i detaljer.

Først skal du vide at for at starte spillet skal du klikke hvor som helst på spillepladen med venstre museknap. Derefter baseret på de tal du ser, skal du udregne, hvor minerne er, og sikre dem med flag samt finde frem til flere tal for at finde endnu flere miner. Med den lille introduktion in mente så lad os vise dig, hvordan du klarer et Minestrygerspil i praksis.

Selvstudium: hvordan spiller man Minestryger?

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 1

Sådan starter et typisk Minestrygerspil: en plade med mange firkanter. Disse firkanter kaldes for "felter". Til at begynde med er hvert enkelt felt tildækket. Vi kan afdække et felt ved at venstreklikke på det. Hvis feltet, der afdækkes, gemmer på en mine, så sprænger denne mine, og vi taber. Heldigvis gemmer det første felt, vi afdækker, aldrig på en mine. Man kan vælge et hvilket som helst felt til sit første træk. Denne gang vælger vi feltet i midten: vi begynder dette spil ved at venstreklikke på feltet markeret med en blå cirkel.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 2

Det første træk åbnede for et større område. Vi kan se en masse tomme felter lige i midten af pladen og to områder af tildækkede felter omringet af tal: et område til venstre og et til højre. Takket være disse tal kan vi udlede, hvilke af de tildækkede felter der gemmer på miner. Lad os for eksempel betragte feltet markeret med en rød cirkel. Det har et 1-tal indeni, hvilket betyder der er præcis én mine omkring det. Der er i alt otte felter omkring. Syv af dem er allerede blevet blotlagt: de tre på venstre side er tomme så vel som det nedenunder. Feltet til højre har et 2-tal indeni, og to felter har 1-tal: et ovenover og et i nederste højre hjørne af 1-tallet med rød cirkel. Eftersom disse felter er blotlagte, kan de altså ikke gemme på miner. Det eneste felt, som stadig er tildækket, ligger øverst til højre markeret med en blå cirkel. Der er kun én mine omkring 1-tallet i den røde cirkel og ét skjulested for det: feltet markeret med en blå cirkel. Derfor kan vi markere dette felt med et flag. Vi kan gøre dette ved at klikke på det med højre museknap.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 3

Nu hvor vores første mine er blevet fundet, og vores første flag er blevet placeret, kan vi bruge disse nylige opdagelser til at finde nærliggende felter, som ikke gemmer på miner. Lad os betragte feltet, som er markeret med en rød cirkel. Dette felt har et 1-tal inden i. Seks afdækkede felter rører det: tre tomme felter på venstre side, et 1-tal nederst og to 2-taller: et øverst og et nederst til højre. Der er også to tildækkede felter, som rører 1-tallet med en rød cirkel: en til højre markeret med et flag og en øverst til højre markeret med en blå cirkel. Ræsonnementet er følgende: kun én mine grænser op til feltet med en rød cirkel, og der er allerede blevet placeret et flag til højre for denne mine. Derfor kan ingen af de resterende felter, som grænser op til, gemme på en mine. Det eneste tilbageværende felt, som er tildækket, er markeret med en blå cirkel. Eftersom det ikke kan gemme på en mine, kan vi blotlægge det ved at venstreklikke.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 4

Vi kan nu gentage trækket, vi foretog i trin 2. Tag et kig på to felter med røde cirkler. Begge har 1-taller indeni sig. Begge har kun ét tilstødende felt, som er tildækket og markeret med blå cirkel. Derfor må de to felter markeret med blå cirkler altså gemme på miner. Lad os markere dem med flag ved at højreklikke på dem.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 5

Endnu en gang efter at have sat flag ved nogle miner kan vi kigge efter felter, som ikke indeholder miner. Lad os fokusere på de to, som er markeret med røde cirkler. Ligesom før har hvert felt et 1-tal, og hvert felt har allerede et flag i det tilgrænsende område. Desuden har hver enkelt præcis ét tildækket felt i sit område, som endnu ikke er blevet markeret med flag. Disse tildækkede felter er markeret med blå cirkler. Eftersom ikke flere miner kan røre ved 1-tallene med røde cirkler, kan felterne med blå cirkler ikke indeholde miner. Vi kan derfor venstreklikke på dem for at blotlægge dem.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 6

I det forrige trin blotlagde vi nye tal. Et af disse tal er 2-tallet markeret med en rød cirkel. Dette 2-tal har allerede to miner rundt om sig: en under sig og en anden øverst til venstre. Derfor kan der ikke være flere miner omkring dette 2-tal. Alle resterende felter, som er tildækket og grænser op til, kan uden risiko blotlægges. Der er fire af sådanne felter: tre til højre og et over 2-tallet omsluttet af en cirkel. Vi kan venstreklikke på alle fire for at åbne dem.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 7

Et af felterne blotlagde i forrige trin var tomt. Spillet har automatisk åbnet for et større område af tomme felter og nogle felter, der indeholder tal. Vi kan nu fokusere på feltet med tallet 2, som er markeret med en rød cirkel. Fordi det er et 2-tal, så må der være præcis to miner som rører det. Og der er præcis to tilstødende felter, som er tildækket og markeret med en blå ellipse. Disse to tildækkede felter må gemme på miner, så vi kan derfor placere flag på dem ved hjælp af højre museknap.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 8

Dette er trinnet, hvor vi endelig klarer højre side af pladen. Vi bemærker, at en mine allerede rører ved 1-tallet, som er markeret med en rød cirkel – vi markerede denne mine med et flag i forrige trin. Derfor kan der ikke være flere miner nær dette 1-tal, medregnet det tildækkede felt markeret med en blå cirkel. Vi kan venstreklikke på dette felt for at blotlægge det.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 9

Venstre side af pladen er meget mere drilsk end den højre side. Der er ingen indlysende træk, hvor et tal som 1 eller 2 passer præcis til de omkringliggende felter, som er tildækket. Denne gang skal vi virkelig tænke os om. Lad os betragte 1-tallet i den lilla cirkel. Der må være en præcis én mine ved siden af det. Der er to tildækkede felter markeret med en grøn ellipse ved siden af det. Vi ved derfor, at der må være præcis én mine inden i den grønne ellipse, men vi er nødt til at finde ud af, hvilket af de to felter der rent faktisk gemmer på minen. Lad os nu betragte 1-tallet i en blå cirkel. Vi ved allerede, at der er en mine inden i den grønne ellipse. Hele ellipsen er i kontaktfladen med 1-tallet med en blå cirkel, hvilket betyder, at andre tildækkede felter omkring 1-tallet med blå cirkel ikke kan gemme på en mine. I dette tilfælde kan feltet, som er markeret med en rød cirkel, ikke gemme på en mine. Hvorfor? For hvis det gør, så har 1-tallet med en blå cirkel to omkringliggende miner: én i en rød cirkel og en anden i en grøn ellipse. Eftersom den grønne ellipse uden tvivl gemmer på en mine, så kan den røde cirkel altså ikke. Derfor kan vi klikke på feltet, som er markeret med en rød cirkel for at blotlægge det.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 10

Nu er tingene meget mere overkommelige. Vi kan hurtigt fastslå, at de to felter, som er markeret med grønne cirkler, gemmer på miner. Hvorfor? For det første på grund af 2-tallet markeret med en blå cirkel. Kun to tildækkede felter rører dette 2-tal, så disse felter må indeholde miner. Dernæst på grund af 3-tallet i den røde cirkel. Dette 3-tal har allerede en tilstødende mine, som er markeret med et flag. Det har også to omkringliggende felter, som er tildækket og må gemme på de resterende to miner. Herved kan vi sætte flag på de to felter, som er markeret med grøn.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 11

I dette trin ser vi to felter med tal, der allerede har tilstrækkelige flag omkring sig. Lad os kigge på 1- og 2-tallet, som hver er markeret med en rød cirkel. Alle tildækkede felter, der rører disse to, kan ikke gemme på miner, så vi kan blotlægge dem uden risiko. Lad os derfor venstreklikke på alle felter markeret med blåt.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 12

Denne gang vender vi tilbage til minesøgning. Lad os fokusere på feltet med en rød cirkel. Der bør være to miner omkring det. Én under det er allerede blevet fundet og markeret med flag. Den anden må være i det eneste tilbageværende felt, som er tildækket og markeret med en blå cirkel. Lad os klikke på dette felt med højre museknap.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 13

Lad os nu betragte 1-tallet markeret med en rød cirkel. Det har allerede en mine, som grænser op til, så de andre tildækkede felter ved siden af det – de som er markeret med en blå ellipse – kan blotlægges uden risiko.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 14

Kig en gang på tælleren øverst til venstre på spillepladen. Lige nu angiver den "002", hvilket betyder, at to miner mangler at blive fundet på pladen. I dette trin vil vi finde dem. Lad os betragte 1-tallet og 2-tallet i de røde cirkler. De rører begge kun ét tildækket felt og angiver begge, at der må være en mine mere nær dem. Herved må de resterende to miner ligge skjult i felterne markeret med blå cirkler.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 15

Alle miner er blevet markeret med flag men spillet er endnu ikke blevet vundet. Det skyldes, at betingelsen for at vinde spillet er at blotlægge alle felter, som ikke gemmer på miner. Du behøver reelt ikke bruge flag, hvis du kan huske, hvor minerne er. Men dette er en udfordring for mere øvede spillere. I denne vejledning bruger vi flag, og for at vinde er vi nødt til at venstreklikke på de to tilbageværende felter, som er tildækket og markeret med en blå ellipse.

Minestryger-vejledning til Nybegynder, trin 16

Kig på billedet af det glade gule ansigt med solbriller på øverst på spillepladen. Det viser, at spillet er færdigt, og du har vundet. Kig nu på tælleren i øverste højre hjørne af spillepladen. Den viser, hvor meget tid der er gået. "231" betyder, at det tog os 231 sekunder at gennemføre spillet. Det er ikke et særligt godt resultat, men dette er en vejledning til nybegyndere, så der er ingen grund til at være bekymret.

Hvis du vil foretrække det, kan du også se en videovejledning på YouTube.

Mønstre

Du har allerede lært det grundlæggende. Du ved, hvordan man finder miner og steder, hvor der ikke er miner. Men hele denne logiske tænkning tager så lang tid! Selvfølgelig, jo mere du øver, desto hurtigere bliver du. Men er der måde at spille virkelig hurtigt på?

Ja. Når du spiller længe nok, vil du bemærke, at særlige mønstre af tal angiver, hvor minerne befinder sig, og hvor de ikke kan være. Gennem øvelse lærer du disse mønstre udenad, og du kan genkende dem hurtigere og hurtigere. Til sidst er der ingen logisk tænkning bag. Du ser nogle tal, og du ved med det samme, hvor minerne er. Lad os kigge på et eksempel, der er mest ligetil: "1-tal i et hjørne".

Mønstret '1-tal i et hjørne', umarkeret Mønstret '1-tal i et hjørne', markeret Mønstret '1-tal i et hjørne', løst

1-tal i et hjørne er et "åbenlyst" mønster, som vi brugte tidligere i denne vejledning. Se på det første billede ovenfor og prøv at identificere alle 1-taller, der kun har ét tildækket felt omkring sig. De er markeret med røde cirkler i andet billede. Disse er "1-taller i hjørner". Vi ved allerede, at der må være en mine i det eneste tilgængelige felt, som er tildækket ved siden af. Placeringen af disse miner er markeret med bomber på tredje billede.

1-tallet i et hjørne er et åbenlyst mønster, fordi du hurtigt lærer det. Hurtigt efter at have lært de grundlæggende træk udfører du det ikke længere trin efter trin: kigger efter 1, tæller alle tilgængelige felter, som er tildækket, og holder øje med, om tallene stemmer overens. Du kigger på pladen og ser med det samme alle 1-tallene i hjørnerne, og så ved du, at du skal placere flag ved siden af dem. Det er sådan, mønstre fungerer.

Det mest populære men mindre ligetil mønster er 1-2-1 mønstret. I dette mønster er der et 1-tal, et 2-tal og et 1-tal i denne bestemte rækkefølge ved siden af hinanden. Hvis du ser en lignende opsætningen, så er der to miner ved siden af 1-tallene i 2-tallets hjørner. Ethvert flag, som er placeret nær disse tal, har indflydelse på mønstret og bør fratrækkes, før du beslutter dig for, om det virkelig er 1-2-1 mønstret eller ej. Du vil herved opleve, at du nogle gange har et 1-tal og et 2-tal og et 1-tal, som ikke er et 1-2-1 mønster, og ret ofte har du forskellige tal, som udgør et 1-2-1 mønster. Dette lyder ikke ret let, så lad os kigge nærmere på et par eksempler.

Mønstret 1-2-1, eksempel 1, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 1, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 1, løst

Lad os betragte et fragment af en plade på det første billede. Dette er et fragment af pladen lige efter det indledende træk. I denne åbning kan vi se to 1-2-1 mønstre, hvoraf et er orienteret horisontalt, og et andet er orienteret vertikalt. Disse 1-2-1 mønstre er markeret med røde ellipser på det andet billede. En øvet spiller vil kigge på dette og med det samme vide, hvor minerne er: der er en mine i hver af 2-tallets tildækkede hjørner, og ikke flere miner rører 1-2-1 mønstret. Minernes placering er vist med bomber i billedet til højre. I firkanterne, hvor der ingen miner er, vises der afkrydsede bomber.

Mønstret 1-2-1, eksempel 2, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 2, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 2, løst

Nogle gange åbner det første klik for et område med en konfiguration af tal, hvilket frustrerer nybegyndere. Et eksempel er vist øverst til venstre. Der er ingen 1-tal i hjørnerne, så det er ikke tydeligt med det samme, hvor minerne muligvis er. I det mindste ikke for nybegyndere. En øvet spiller vil med det samme genkende 1-2-1 mønstret, som er markeret med en rød ellipse i det andet billede. Ved dette mønster er der altid to miner anbragt ved siden af 1-tallene eller i 2-tallenes hjørner; der er ikke flere miner, som rører dette mønster. Dette vises i billedet på højre hånd: minesymbolet viser minernes placeringer, og en afkrydset mine viser, hvor minerne ikke kan være. Spilleren kan uden risiko placere flag ved det tidligere symbols placering og venstreklikke på felterne, som er markeret med sidstnævnte.

Mønstret 1-2-1, eksempel 3, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 3, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 3, løst

Her har vi et 1-2-1 mønster, selvom tallene er 2-2-2. Det er fordi, der er miner ved siden af de ydre 2-taller. Når end et flag grænser op til et tal, kan vi fratrække 1 fra dette tal, og tænke på det, som havde det en ny værdi, og minen ikke eksisterede. Her i stedet for 2-2-2 giver fratrækningen 1-2-1, og minerne ovenover og under mønstret "findes ikke". Som et resultat heraf vil en øvet spiller med det samme vide, at der er to miner: én til højre for det øverste 2-tal, og den anden er til højre for det nederste 2-tal; alle de andre tildækkede felter, som rører mønstret, er frie for miner. Dette er vist på det sidste billede: vi kan sætte flag ved to miner (markeret med bomber) og venstreklikke på de tre andre felter (markeret med afkrydsede bomber), fordi der ikke er nogen miner der.

Mønstret 1-2-1, eksempel 4, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 4, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 4, løst

Dette er et andet eksempel på et 1-2-1 mønster, der opstår fra forskellige tal efter at betragte de eksisterende flag. Her har vi 2-2-1, men flaget over det første 2-tal reducerer det til et 1-tal, så vi har 1-2-1. Det gør det muligt for os hurtigt at finde to miner samt to steder uden miner.

Mønstret 1-2-1, eksempel 5, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 5, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 5, løst

Her er situationen endnu mere kompliceret, fordi to flag rører et 3-3-1 mønster. Efter at have indregnet disse to flag er mønstret reduceret til 1-2-1. Begge flag er ved siden af det øvre 3-tal, så vi er nødt til at fratrække 2 fra dette 3-tal. Det nedre flag er også ved siden af det nedre 3-tal, så vi trækker 1 fra dette 3-tal. Som et resultat heraf har vi (3-2), (3-1) og 1 ⇒ 1-2-1. Dette indikerer, at der er to miner: én til højre for det øvre 3-tal og én til højre for det nedre 1-tal. Andre tildækkede felter, der grænser op til mønstret, gemmer ikke på nogen miner.

Mønstret 1-2-1, eksempel 6, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 6, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 6, løst

Dette er en simpel og typisk situation. Et 1-3-2 mønster ved siden af pladens kant er reduceret til et 1-2-1 mønster på grund af et tilgrænsende flag.

Mønstret 1-2-1, eksempel 7, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 7, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 7, løst

I dette eksempel ser vi, hvordan et enkelt flag kan påvirke alle tre tal og ændre mønstret fra et 2-3-2 til et 1-2-1 mønster.

Mønstret 1-2-1, eksempel 8, umarkeret Mønstret 1-2-1, eksempel 8, markeret Mønstret 1-2-1, eksempel 8, løst

I det sidste eksempel på 1-2-1 mønstret ser vi tre miner, der ændrer et 2-3-3 mønster til et 1-2-1. Som et resultat heraf finder vi to miner og tre felter, der ikke gemmer på miner.

Hvordan ved vi, at dette er korrekt? Hvordan ved vi, at minerne er i disse i stedet for andre steder i ovenstående eksempler? Du kan udregne dette ved at foretage logisk ræsonnement. Lad os antage, at der er en mine ved siden af det midterste 2-tal (se på det første vertikale eksempel som reference). Men der burde være to miner ved siden af 2-tallet. Så hvor blev den anden mine af? Der er et 1-tal over og under det midterste 2-tal, og de har begge allerede en mine markeret med flag. Herved er det ikke muligt at placere en mine i midten. Miner skal dele en kant med det øverste 1-tal og det nederste 1-tal. Og eftersom disse er 1-taller, og de kun kan have en mine, der rører dem, så gemmer ingen af de omkringliggende tildækkede felter på miner.

Der er et andet relativt almindeligt mønster, som er værd at lære fra starten: 1-2-2-1. Tilsvarende 1-2-1, så kan 1-2-2-1 løses ved hjælp af logik. Dog er løsningen det modsatte. For 1-2-1 er løsningen bombe-tom-bombe, men for 1-2-2-1 er det tom-bombe-bombe-tom. Med andre ord har vi miner, der ligger langs 1-taller ved 1-2-1, mens vi har miner, der ligger langs 2-taller ved 1-2-2-1.

Mønstret 1-2-2-1, eksempel 1, umarkeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 1, markeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 1, løst

Her ser vi et vertikalt 1-2-2-1 mønster. Der er to miner ved siden af de to 2-taller, men andre steder, der grænser op til mønstret, gemmer ikke på nogen miner.

Mønstret 1-2-2-1, eksempel 2, umarkeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 2, markeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 2, løst

Her efter at have betragtet et flag kan vi se et 1-2-2-1 mønster. Minerne er over de to 2-tal, og felterne over 1-tallene gemmer ikke på nogen miner.

Mønstret 1-2-2-1, eksempel 3, umarkeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 3, markeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 3, løst

Dette er en lignende situation. Et flag reducerer et 1-2-2-2 mønster til et 1-2-2-1 mønster.

Mønstret 1-2-2-1, eksempel 4, umarkeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 4, markeret Mønstret 1-2-2-1, eksempel 4, løst

I dette sidste eksempel ser vi et flag, der ændrer to tal: 2-3-2-1 ændrer til 1-2-2-1, fordi flaget rører begge 2-tal og 3-tal.

Der er mange flere mønstre, hvor nogle af dem er almindelige, nogle af dem er usædvanlige, nogle af dem er meget brugbare, mens andre er ret ubrugelige. Hvis du gerne vil vide mere om mønstre i Minestryger, kan du læse Guiden til Mønstre på hjemmesiden for Authoritative Minesweeper eller Guide til Strategi på Minesweeper Wiki (begge på engelsk).

Tips og tricks

Okay. Nu ved du, hvordan du anvender logik til at løse Minestryger. Og du kender nogle mønstre, så kan spille hurtigt. Men findes der nogle tricks til at spille endnu hurtigere? Svaret er: ja.

Spørgsmålstegn – slå det fra. Denne funktion var i det oprindelige Minestryger, så det er ofte bevaret i nyere version af kompatible årsager. Det er dog fuldstændig ubrugeligt for øvede spillere. Højreklik bør plante et flag eller fjerne det. Intet mere end det.

Multiklik – indtil videre har vi snakket om brugen af venstre museknap til at blotlægge et tildækket felt samt brugen af højre museknap til at placere et flag på et tildækket felt. Der er dog også andre mulige klik. Når du venstreklikker på et tal, der allerede er omgivet af tilsvarende antal flag (for eksempel 3 med 3 flag ved siden af sig), så blotlægges alle de omgivende felter, som var tildækket. Du kan anvende denne funktion til at åbne adskillige tildækkede felter med ét klik i stedet for flere.

Spille med tastaturet – det er også muligt at spille ved at bruge begge hænder. Du skal blot placere markøren over et tildækket felt og trykke på mellemrumstasten for at placere/fjerne et flag, eller du kan trykke på tasten Enter for at blotlægge feltet. Ved at trykke på mellemrumstasten eller Enter over et felt med et tal åbnes alle tildækkede felter, som grænser op til, hvis et passende antal flag vel at mærke allerede er blevet plantet.

Ingen flag – nogle spillere foretrækker ikke at placere flag. Det betyder, de foretager færre klik, mens de spiller, så deres hastighed kan potentielt stige. Om det rent faktisk resulterer i et hurtigere gameplay, kan diskuteres, for du er nødt til huske de steder, hvor der er miner, og du ikke kan klikke på tal for at åbne flere tildækkede felter på samme tid. De mest øvede spillere placerer nogle gange flag her og der, hvor end de tror, det hjælper, men de fleste gange bruger de ikke flag.

Supersonisk tilstand – nogle efterligninger af Minestryger giver spilleren mulighed for at spille ved kun at bruge musen men uden at klikke. Hvordan er det muligt? Når du holder markøren over et tildækket felt, vil du automatisk markere det med et flag. Når du holder markøren over et felt med et tal, så blotlægges alle tildækkede felter automatisk, hvis de grænser op til, så længe antallet af flag omkring feltet er tilsvarende tallet inden i feltet. Dette kræver den samme mængde af logisk tænkning som det almindelig spil, men gør spillet meget hurtigere. Det skyldes, at i stedet for at klikke så beslutter du, hvor du placerer flag, og hvilke felter der skal blotlægges, ved blot at bevæge din markør over skærmen. Desværre er denne funktion ikke tilgængelig i denne version af Minestryger online. Du kan dog finde den i andre efterligninger af dette spil, for eksempel på minesweeper.us.

Der er endnu et vigtigt tip, som ikke er forbundet med, hvor hurtigt du kan spille, men som er meget vigtigt at huske på, især for nybegyndere. Når du begår en fejl ved at placere et flag forkert og efterfølgende sprænger en mine og taber, så viser spillet den fejl, du begik. Det forkert placerede flag markeres med en afkrydset mine. Mange mennesker antager fejlagtigt, at en afkrydset mine er, hvor en mine burde være. Se følgende eksempel.

En Minestryger-plade med et flag, som er placeret forkert.

Hvad skete der her? Spilleren placerede tre flag på korrekt vis langs den vertikale 2-3-2 sekvens. Disse flag er stadig afbilledet som flag. Spilleren placerede dog efterfølgende et flag over 2-tallet. Der var ingen mine der (husk 1-2-1 mønstret), så flaget var sat forkert; det er nu markeret med en afkrydsede bombe. Bomben med en rød baggrund til venstre er det felt, som spilleren blotlagde og sprængte i luften, fordi det gemte på en mine. Mange spillere kigger på et sådant billede og ser to miner, der rører et 1-tal: bomben med rød baggrund og den afkrydsede bombe. Disse spillere tror, at spillet har en fejl, fordi der er to miner ved siden af 1-tallet. Men det er forkert; der var kun én mine ved siden af 1-tallet, og spillet fungerer problemfrit.

Komme til at sidde fast

I det traditionelle Minestryger er minerne placeret tilfældigt. Som et resultat heraf er der ikke altid garanti for, at du kan løse spillet ved kun at bruge logik.

Sådan kan du komme til at sidde fast i Minestryger.

Mange erfarne spillere er meget velkendte med sådanne situationer, hvilket fremkalder tårer i frustration, tilbagevendende mareridt eller i nogle tilfælde endda let PTSD. I dette eksempel efter et langt og udmattende spil løste spilleren næsten en Minestryger-plade på sværhedsgraden Avanceret inden for en god tid. Og nu skal spilleren i det sidste træk gætte, hvor minen er. Begge felter markeret med en rød ellipse har lige stor sandsynlighed for at gemme på en mine, og uanset spillerens evner så er spillets udfald reduceret til at slå plat og krone. Dette er især frustrerende for mindre erfarne spillere, da det kræver lang tid og stor anstrengelse for dem at løse sværhedsgraden Avanceret. Og så i sidste er al den tid og anstrengelse ofte tabt på grund af uheld.

Dette sker måske ikke, sker en enkelt gang eller sker adskillige gange i løbet af et enkelt spil. Hvorvidt du bliver nødt til at gætte i løbet af et spil, er et spørgsmål om uheld, og jo større pladen er, desto oftere sker det. På sværhedsgraden Avanceret bliver en spiller måske nødt til at gætte helt op til fire gange eller mere. Hvis hvert gæt er som at slå plat og krone (det er det ikke altid, men lad os holde det simpelt), så er sandsynligheden for at løse spillet det samme, som det bliver krone fire gange i træk, hvilket er mindre en 10%. Gøres størrelsen på pladen dobbelt så stor, så fordobles det forventede antal af gæt også. Dette er grunden til, at store Minestryger-plader er sjældne. Det ville være alt for frustrerende at spille på dem, da adskillige gæt mindsker dine muligheder for at vinde praktisk talt til nul uanset dine evner.

Er der en made at løse dette problem på? Ja. Problemerne ved at være nødt til at gætte er til stede i de fleste versioner af Minestryger, men ikke i vores. I vores version af Minestryger har du den såkaldte "Rent intellekt" tilstand. Når du spiller spillet i denne tilstand, vil spillene, der genereres i denne tilstand, altid kunne løses. Det betyder, at du aldrig bliver nødt til at gætte, hvor minerne er, og du kan løse spillet ved udelukkende at bruge logik. Hvordan kan det lade sig gøre? Hver gang en ny spilleplade oprettes, tjekker spilmotoren, om det er muligt at løse pladen uden at skulle gætte. Hvis det er umuligt, så skifter spillet pladen, tjekker det igen og således fortsætter arbejdsgangen, indtil spillet finder en plade, der kan løses uden at skulle gætte. "Rent intellekt" tilstand er valgt som standard, så du behøver ikke påbegynde dit eventyr med Minestryger bekymret for at sidde fast. Derudover er denne tilstand grunden til at sværhedsgraderne "Overmenneskelig" og "Ikke fra denne verden" er tilgængelige i vores spil. Vi anbefaler også sværhedsgraden "Gud" på minesweeper.us, hvis du virkelig vil have en kæmpeplade.

Hvor hurtigt spiller andre?

Hvis du er nybegynder, undrer du dig måske over, hvad en god tid at løse spillet på hver sværhedsgrad er. Du kan betragte dig selv som god, hvis du højest bruger 10 sekunder på sværhedsgraden "Nybegynder", 60 sekunder på "Øvet" og 240 sekunder på "Avanceret". For at betragte dig selv meget god, skal du opnå 6 sekunder på "Nybegynder", 40 sekunder på "Øvet" og 100 sekunder på "Avanceret".

Nedenfor er der nogle videoer, hvor du kan se, hvordan andre folk spiller. Bemærk, dette er stadig et niveau for fornøjelsens skyld, ikke et professionelt.

På sværhedsgraden "Nybegynder":

På sværhedsgraden "Øvet":

På sværhedsgraden "Avanceret":

På sværhedsgraden "Overmenneskelig":

På sværhedsgraden "Ikke fra denne verden":

Så langt som professionelle spillere formår, er verdensrekorden som følger: 1 sekund på sværhedsgraden "Nybegynder", 6 sekunder på "Øvet" og 27 sekunder på "Avanceret". Specifikt pr. 2022 er de bedste tider 0,49 sekund på sværhedsgraden "Nybegynder", 5,80 sekunder på "Øvet" og 26,59 sekunder på "Avanceret".

Videre læsning

Hvis du er interesseret i at få endnu mere at vide om Minestryger, kan du her finde yderligere oplysninger: